„Ал' тирјанству стати ногом за врат, довести га к познанију права, то је људска дужност најсветија!“ (Његош)

недеља, 07. јануар 2007.

ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Свим читаоцима блога који празник Рождества Христовог славе по јулијанском календару, срећан Божић. Извод из Божићне посланице Његове Светости Патријарха српског господина Павла, наук и порука, као и увек:

Зна­мо до­бро за све на­ше па­до­ве, рас­ко­ле и по­де­ле. Мо­ли­мо се Го­спо­ду да то пре­ста­не јед­ном за­у­век, а све вас мо­ли­мо да бу­де­те јед­но у Го­спо­ду, ка­ко би­смо сви­ма по­ка­за­ли чи­сту ве­ру и све­ту сло­гу, сву ле­по­ту ве­ре у Бо­га и ве­ре у чо­ве­ка Бож­јег. То ће би­ти он­да ка­да пре­ста­не­мо да се ме­ђу со­бом дели­мо на раз­не на­чи­не, нај­че­шће по без­у­мљу. По­ку­шај­мо, у ра­до­сти божић­ње­га сла­вља, да се из­ми­ри­мо и саберемо око колев­ке Бо­го­мла­ден­ца и да пре­ва­зи­ђе­мо све наше бе­сми­сле­не по­де­ле!

На­рав­но, тре­ба о све­му про­ми­шља­ти, су­о­ча­ва­ти раз­ли­чи­те ста­во­ве и рас­пра­вља­ти, али то не сме да бу­де раз­лог за међусобну мржњу или за мржњу пре­ма би­ло ко­ме. Мо­ра да важи пра­ви­ло да „онај ко же­ли да бу­де пр­ви, тај тре­ба сви­ма да слу­жи”. Хри­стос је Сво­јим жи­во­том по­ка­зао све ово, а ми хри­шћа­ни има­мо све­ти за­да­так да и сво­јим живље­њем то по­твр­ди­мо. Да­нас је нај­по­год­ни­ји дан да ис­пи­та­мо се­бе где смо ми у том де­лу и да ис­пра­ви­мо са­ми се­бе и јед­ни дру­ге ка­ко би на­ша ра­дост би­ла пот­пу­на и трај­на. Сва­ко од нас тре­ба да у лич­но­сти дру­го­га чо­ве­ка види ли­це Бож­је, ли­це сво­га бра­та и веч­ног са­бра­та. Та­да ће ср­це сва­ко­га од нас истин­ски би­ти ви­тле­јем­ска пе­ћи­на у ко­јој се Хри­стос увек из­но­ва ра­ђа. И што ви­ше бу­де та­квих ср­да­ца, сви­ма ће би­ти бо­ље и сви ће­мо би­ти бо­љи.

МИР БОЖЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!

4 коментара:

Wolfgang White је рекао...

Без намере да те увредим, али реченица:
"Свим читаоцима блога који празник Рождества Христовог славе по јулијанском календару, срећан Божић." звучи као да је изговара водитељка Ретардиране Телевизије Србије (и свих осталих). Претпостављам да је то либерална варијанта, која у би у оригиналу требало да изгледа: Православна браћо и сестре, мир Божији - Христос се роди!

Али да не цепидлачимо:
Ваистину се роди!

:)

О "цркви" и "великодостојницима" ћемо неком другом приликом (да сада не кваримо празник).

Свако добро.

MikeVronsky је рекао...

Ниси ме увредио, зашто би? Али, да пробам да будем мало јаснији: "либерална" интонација цитиране реченице није резултат мог покушаја да присвојим ауторство новинаркама РТС-а (нити да звучим као ехо Весне Пешић), него искључиво жеље да у тој, уводној реченици, не понављам поздрав који сам претходно ставио у наслов. Осим тога (ако ћемо прецизно): православна браћа и сестре су и, рецимо, Грци и Румуни, а они су Божић већ прославили. А са нама истог дана Божић славе и неки хришћани који нису православци... Значи, обраћање православној браћи и сестрама не би било најпрецизније на свету... Ствар календара, а не теологије... И да не правимо расправу где јој место није, али, због чега Цркву помињеш под наводницима?

Wolfgang White је рекао...

Ха ха :)
Таман посла да је овде реч о неком "присвајању ауторства".
Како ја видим, "либерална" интонација је последица твог ибералног погледа на свет ( теологију, календар итд. ). :),
Ретардирану Телевизију Србије спомињем само ради поређења (када ја
себе ухватим да звучим попут "новинара" из домаћих медија,
обавезно се дубоко замислим :)

А наводници су обавезан пратилац када се говори о много чему
данас у Србији. Радије не бих о томе...

MikeVronsky је рекао...

Ма да, ја сам један Зли Либерал (углавном сам навикао да ову врсту ироније усмеравам на припаднике баш тог табора, али ето...). Мислим, озбиљно, ако си из мојих неколико реченица (написаних крајње протоколарно, као одговор на твоју замерку) успео да идентификујеш "мој поглед на свет" (па и на теологију, коју нисам ни поменуо, нити се осећам стручним за теолошке расправе), свака ти част, дедуктивнији си од Ш. Холмса :). Читава ствар ме збуњује утолико више што нисам нигде заговарао грегоријански календар, него сам, у одговору теби, само упутио на чињеницу да постоје православци који га поштују, као и неправославци који се придржавају јулијанског (обашка чињеница да је и наш Патријарх својевремено говорио о могућности модификације календара, која је у суштини техничко питање... а ни ти ни ја нисмо већи православци од Патријарха).

И да, стављање Цркве под наводнике... потпуно те подржавам у одлуци да ту тему не експлицираш на овом блогу. Твоја ствар, задржи је за себе. Са осталим коментарима си увек добродошао.